ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อุปการะคุณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

Post Views: 165