วันที่ 22 ธันวาคม 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564 ในการนี้พระอาจารย์มหาบุญจวน อากะภาโล และนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การประเมินในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นางจารุวรรณ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  2. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และจะนำผลการประเมิน ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

กลุ่มงาน/งาน : โครงการโรงเรียนคุณธรรม

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / อับดลรอหมาน

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 88