โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 2. นายสุพัฒน์ ศรีแก้ว ตำแหน่ง ครู รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา บกพร่องทางสติปัญญา พิเศษ ด้านบริหารจัดการ 3. นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ตำแหน่ง ครู รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา ด้านวิชาการ กลุ่มงาน/งาน : - เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : - เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 59