🎉โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ดังนี้ 👇
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ / งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ออกแบบ: ธนดุล / กนกพร / ปภังกร
ครูที่ปรึกษา : นางสาวขนิษฐา ไชยพิมพ์ / นายอับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 58