ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับครูได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางนิตยดา วัฒนวรางกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2. นางสาวศุภกานต์ ลอยนวล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 3. นางอารีย์ รักษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 4. นางรักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้...

Post Views: 113