🎉วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่าง ๆ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การรณรงค์ไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่าง ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ รวมถึงมีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกัน และสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ทัศรียา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 53