วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ฯ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น รู้เท่าทันสื่อ มีทักษะการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัย สามารถใช้ได้ทั้งในสมาร์ตโฟน เช่น Capcut , Canva เป็นต้น พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 
กลุ่มงาน/งาน : ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน/ทัศริยา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 92