วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม ซึ่งนักเรียนได้รับฟังธรรมเทศนาพร้อมนั่งสมาธิ กิจกรรมดังกล่าวฝึกให้นักเรียนเป็นชาวพุทธที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งฝึกจิตใจให้สงบสุข

Post Views: 85