โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 31 ตุลาคม 63 เวลา 18.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย เช่น เกมส์ต่าง ๆ การประกวดนางนพมาศ สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดได้แก่ นางสาวกัญญานัฐ พาใจธรรม นักเรียนชั้น ม.4 และการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นบรรยากาศแห่งความสุข ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ น่าประทับใจ
ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อลูก ๆนม.ป. และจะจดจำบรรยากาศแห่งความสุขเช่นนี้ไว้ตลอดไป แล้วพบกันใหม่ปีหน้า

ภาพ:อัศม์เดช/เกศรา/อับดลรอหมาน
วีดีโอ:อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 84