วันนี้(9 เมษายน 64) เวลา 10.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ บริเวณลานพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียนราชพฤกษ์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ภาพ: อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เรียบเรียง:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 99