วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 อ่านสารวันเด็ก และให้โอวาทแก่นักเรียนโดยมี ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร

กิจกรรมวันเด็กในวันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ นายชัยวัฒน์ ดารา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 113 ทุน รวมทั้งสิ้น 164,500 บาท ประกอบไปด้วย ทุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทุนนักเรียนเรียนดี ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และทุนนักเรียนจิตอาสา อีกทั้งยังได้มอบของขวัญวันเด็ก สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมวันนี้มีการเล่นเกม จับของขวัญ ร้องเพลง และกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขให้แก่นักเรียน และผู้ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมอบความสุขให้แก่นักเรียนในวันนี้ เด็ก ๆ สัญญาจะเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

Post Views: 59