วันนี้ (25 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 โดยมีนายวรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการกล่าวรายการการดำเนินกิจรรม ณ บริเวณใต้อาคารเรียนราชพฤกษ์ กิจกรรมในวันนี้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งในรับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงของนักเรียน การเล่าประวัติวันคริสต์มาส การถาม-ตอบ และกิจกรรมปาร์ตี้ค็อกเทล ขอขอบคุณกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่มอบความสุขให้แก่ลูก ๆนม.ป. หวังว่าปีหน้าและปีต่อ ๆไปพวกเราจะมาร่วมมือกันมอบสิ่งดี ๆเหล่านี้ให้แก่ลูก ๆทุกคน

ภาพ: อัศม์เดช /อับดลรอหมาน

เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 144