กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
 
✳️วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวปัจฉิมโอวาท พร้อมกันนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีจากคณะครู บุคลากร และนักเรียน
ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 98