โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดแดนสงบอาสภาราม ทำความสะอาดบริเวณวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 – 12.00 น. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดแดนสงบอาสภาราม ทำความสะอาดบริเวณวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ (Public Mind) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้นักเรียนรู้จักความเสียสละ

ภาพ:เกศรา อุทยานวิชา
รายงาน:เกศรา อุทยานวิชา
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 152