โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

กิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่ครูผู้สอน

กิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่ครูผู้สอน
ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่ครูผู้สอน ตามโครงการการพัฒนาระบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2565
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำแผน ฯ และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน/งาน : งาน IEP กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version