วันที่ 23 มีนาคม 64 เวลา 18.00-20.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา พาใจเป็นสุข “ดนตรีสากล รวมพลมอบความสุข สู่ชุมชน” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี และการร้องเพลง ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ได้เรียนรู้การใช้ทักษะต่างๆ โรงเรียนฯขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในวันนี้ และหวังว่าโอกาสหน้าพวกเราจะได้แสดงความสามารถให้ชมอีกครั้ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ: เกศรา อุทยานวิชา เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 152