วันที่ 24 มีนาคม 64 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและนักเรียนแกนนำจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย” ซึ่งสมาคมการศึกษานอกระบบ(ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางชนานารถ นาคพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนท่านศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะ รวมพลังทำกิจกรรม จิตอาสาทำความดี เพื่อประเทศชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และขอน้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนฯขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ: เกศรา อุทยานวิชา เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. www.nmpschool.ac.th

Post Views: 102