🥇”กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” 🥇
🎉วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นม.ป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว
การแข่งขันกีฬาสีภายใน นม.ป.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สนับสนุนให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน นม.ป. เกมส์ ประกอบไปด้วยประเภทกีฬาที่เรียบง่ายภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in Shool ซึ่งมีชนิดกีฬาดังนี้
1. กีฬากระโดดเชือกหมู่
2. กีฬาเต้นแอโรบิค
3. กีฬาวิ่งเปรี้ยว
4. กีฬาวิ่งตะขาบ
5. กีฬานักเตะแข้งทอง (ยิงลูกโทษ)
6. เดาะปิงปอง
ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทให้แก่นักเรียน ให้เป็นนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และยังชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครู บุคลากร ซึ่งจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัย รวมถึงได้ฝากข้อคิด การเป็นนักกีฬาที่ดี จงภาคภูมิใจในความเป็นนักกีฬาสมัครเล่นที่มีคุณภาพ ผลจะออกมาแพ้ หรือชนะก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ การมีน้ำใจนักกีฬา
ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ที่ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นม.ป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 และนำผลการดำเนินกิจกรรมปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคตต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 54