โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนไปกลับ มาเรียน 1 ก.ค. 63
นักเรียนประจำ กลุ่มที่ 1 มาเรียน 8/9 ก.ค. 63
นักเรียนใหม่ มาเรียน 14/15/16/17 ก.ย. 63

#ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก
1 กรกฏาคม 63 ผ่านช่องทาง www.nmpschool.net / fanpage facebook: นครราชสีมาปัญญานุกูล หรือ สอบถาม โทร: 0823738472 ครูพรทิพย์ โงสันเทียะ

Post Views: 112