กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
✳️ นักเรียนเก่า
📣 รายงานตัวนักเรียนประจำ วันที่ 15 พ.ค.66
📣 รายงานตัวนักเรียนไป-กลับ วันที่ 16 พ.ค.66
📣 รายงานตัวนักเรียนใหม่ 22 พ.ค.66
และประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว 👇

Post Views: 61