ทีมแบดมินตัน นครราชสีมาปัญญานุกูล กวาดรางวัลเพียบ !
วันที่ 18-19 ธันวาคม 64 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนหูหนวก ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายนายอุเทน ช่างทองมะดัน ครูผู้ฝึกสอน และนางสาวมณีรัตน์ คงพะเนาว์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นำนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้
✅รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี
1.ชนะเลิศหญิงเดี่ยว เด็กหญิงสุชานาฎ กุ้งกลางดอน
2.ชนะเลิศหญิงคู่ เด็กหญิงสุชานาฎ กุ้งกลางดอน
นางสาวภัทราวณี บุญเท้า
3.ชนะเลิศคู่ผสม นางสาวกนกพร ยืนยงค์
นายธนดุล แนมขุนทด
4.รางวัลรองชนะเลิศหญิงคู่อันดับ 1 นางสาวพัชรดา ทินกระโทก
5.รางวัลรองชนะเลิศชายคู่อันดับ 1 นายธนดุล แนมขุนทด
6.รางวัลรองชนะเลิศคู่ผสมอันดับ 1 นางสาวพัชรดา ทินกระโทก
7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว
นางสาวกนกพร ยืนยงค์
นางสาวภัทราวณี บุญเท้า
✅ประเภทชายเดี่ยว นายธนดุล แนมขุนทด
✅ประเภทรุ่นทั่วไป
รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู่ นางสาวกนกพร ยืนยงค์
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : อุเทน ช่างทองมะดัน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 105