วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันกีฬาสี "นครราชสีมาปัญญานุกูลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดร.วรพล ธุรีจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครู บุคลากรและนักเรียน การแข่งขันกีฬาในวันนี้ประกอบไปด้วย การเต้นแอโรบิค เตะฟุตบอลเข้าประตู จานร่อน ปาเป้า กระโดดเชือก กินวิบาก วิ่งวิบาก และวอลเลย์บอล กีฬาสีภายใน "นครราชสีมาปัญญานุกูลเกมส์" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณกลุ่มบริหารวิชาการที่จัดกิจกรรมนี้ดี ๆให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

Post Views: 108