วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2566 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย ด้วยการสื่อสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ได้ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ในการนี้ประธานในพิธีให้เกียรติบรรยายพอเศษ เรื่อง การสร้างห้องเรียนแห่งความสุขและปลอดภัย เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การจัดการประชุมดังกล่าว โดยคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำทีมโดย นายภําคิน ธรรมวุฒิโชต พร้อมคณะที่ให้ความรู้ และแนวทางการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข การสร้างพลังบวกให้แก่ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 60