วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจัดสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยช่วงเช้าเป็นการสอบภาค ก (ข้อเขียน) ภาคบ่ายสอบภาค ข (สัมภาษณ์) โดยการสอบดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโคด-19 อย่างเคร่งครัด ได้ความร่วมมือจากผู้เข้าสอบทุกคนเป็นอย่างดี… กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน/ประสิทธิ์/อัศม์เดช/ทัศริยา เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 92