โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

การรับสมัครนักเรียนวันนี้ (10 มิถุนายน 63)

การรับสมัครนักเรียนวันนี้(10 มิถุนายน 63) ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19
โดยทางโรงเรียนได้ประกาศมาตรการการ ฯจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดังนี้

1. ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายชุดสุภาพ
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
3. ต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนทุกคน
4. การเว้นระยะห่าง(Social distancing)ในการสมัครและประเมินเตรียมความพร้อม
5. #หากมีไข้หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนทุกกรณี

#ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

2020-06-10_12-06-49_894245
Post Views: 81