โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

การรับมอบข้าวสารและอบรมการใช้ ATK

วันนี้เวลา 09.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบ ข้าวสาร จากผู้แทนมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ประกอบด้วย 1. นายธีระพงษ์ อโณทัยไพบูลย รองเลขาธิการไทย 2. นางประภาพร อินทรานุปกรณ์ ประธานชมรมแม่บ้านฮุก 31 อีกทั้งได้อนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ให้ความรู้ เรื่อง การให้ความรู้สู่การปฏิบัติสำหรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง(ATK) ณ โดมอเนกประสงค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับพร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จะนำความรู้ที่ได้รับปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Exit mobile version