วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ประธานการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 และ 4 โดยมีนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม เป็นคณะกรรมการ ดังกล่าว

การประเมินในครั้งนี้ มีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 ราย ได้รับการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งต่อไป

กลุ่มงาน/งาน : บริหารงานบุคคล

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 64