📣วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยเป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และองค์ประกอบอื่นตามตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
1. นายอนุวัฒน์ โลหะประเสริฐ
2. นายธีระพันธ์ ศรีจันทึก
3. นางสาวศิริลักษณ์ หล้าเนตร
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้คำชี้แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 43