วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาพลังใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมและให้กำลังใจรองผู้อำนวยการดังกล่าว สำหรับรองผู้อำนวยการของโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วย 1. ดร.วรพล ธุลีจันทร์ 2. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ 3. นางสาววาสนา สุขเกษม จากนั้นเวลา 10.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 59