วันนี้ ( 20 ก.ค. 64 ) คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 64) การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นำเสนอผลงานของตนเองได้ตามประเด็นการประเมิน จัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งการประเมิน ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด การประเมินในครั้งนี้ หวังว่าคณะครูจะนำข้อเสนอแนะ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช /เกศรา / อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 117