วันที่ 6 เมษายน 65 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายแผนการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post Views: 98