วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 และให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผน ฯ ดังกล่าว ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ swot anarysis ส่งผลให้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พัธกิจ ของสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ที่จัดการประชุมดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน หัวหน้างาน คณะกรรมการดำเนินการ ให้การจัดการประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กลุ่มงาน/งาน : งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 61