วันที่ 16-18 ธ.ค.64 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน พร้อมเข้าร่วมงาน “มุทิตาจิต กษิณาลัย ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” แด่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : รักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
Youtube : NMP Channal
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 78