🎉วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงาน และการพัฒนากลุ่มสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีษะเกษ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 52