โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563

วันนี้เวลา 13.00-16.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยยึดหลัก Social Distancing ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ทางโรงเรียนจัดสถานที่รองรับ 2 จุด ได้แก่ ใต้อาคารราชพฤกษ์ และห้องประชุมสาธร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี

2020-05-13_10-55-35_553808
Post Views: 95