โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้( 8 พ.ค. 63) เวลา 09.00-14.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และคณะครู เป็นอย่างดี

Post Views: 118