วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯให้การต้อนรับ นายจิตการ การสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา และนายบุญมา จันทรา วิศวกรโยธา การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น งวดที่ 4/14 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสาธร

Post Views: 122