วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯให้การต้อนรับ นายจิตการ การสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา และนายบุญมา จันทรา วิศวกรโยธา
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น งวดที่ 10/14 ครั้งที่ 2/2565 ณ อาคารราชพฤกษ์
✳️ การประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และปฏิบัติตนตามมาตร D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
Youtube : NMP Channal
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 68