วันที่ 10 กันยายน 63 เวลา 09.00 - 14.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย 1. นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 4. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคำแนะนำ และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรจะนำคำชี้แนะดังกล่าวปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน /อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง ระบบถ่ายทอดสด : พิทักษ์ วัฒนา/ เกศรา อุทยานวิชา / อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 96