โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุค New normal

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุค New normal มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน จัดระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ครูและนักเรียนสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และFace Shield รวมถึงบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง
ด้วยความร่วมมือของครู และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ และจะดูแลลูก ๆนม.ป ทุกคนเป็นอย่างดี

Post Views: 80