โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

                          ใบเปลี่ยนเวรกลางวัน

                 ใบบขออนุญาตกลับบ้านด้วยตนเอง

                        ใบขออนุญาตเข้าหอนอน